SFÂNTA SCRIPTURĂ ÎN BISERICĂ ȘI ISTORIE. Studii în onoarea Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Mihoc

Descriere

Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate darurile Sale bogate pe care le-a revărsat asupra Bisericii noastre și asupra învățământului nostru teologic universitar, prin competenta și neobosita lucrare academică și duhovnicească împlinită de Părintele Profesor Vasile Mihoc, vrednicul urmaș al Părintelui Profesor Grigorie T. Marcu, la catedra de Noul Testament. (…)

Munca sa, pe care a iubit-o și căreia s-a dedicat Părintele Vasile, a cuprins două laturi, ca slujiri complementare, la sfântul altar și la catedra universitară. Și-a început slujirea lui Dumnezeu, în urma hirotonirii sale ca preot paroh, în mijlocul credincioșilor din parohie, vocație pe care n-a părăsit-o niciodată. Părintele Profesor Vasile L-a cunoscut la altar pe Hristos, Cel prezent real la Sfânta Liturghie și descoperit lumii, cu întreaga Sa istorie mântuitoare, în rânduielile liturgice ale sărbătorilor Bisericii, și L-a vestit studenților de la catedră, cu argumentele biblice ale Revelației divine.

Părintele Profesor Vasile Mihoc și-a dorit și el, ca toți frații săi, să devină ctitor al unei biserici și l-a învrednicit Mântuitorul Hristos, Capul Bisericii, să ridice și să împodobească un minunat locaș de închinare în Sibiu, unde și acum continuă să-L slujească pe Cel care L-a iubit și la propovăduit de la amvon și de la catedră. (…)

Părintele Profesor Vasile Mihoc, pe care îl cinstim acum, este pentru noi toți, preoți, profesori sau studenți, un model de profesionalism, acrivie și etică profesională. Toate aceste calități îi marchează personalitatea sa în raport cu toți cei oferiți nouă spre instruire și educare, prin rânduiala lui Dumnezeu, pentru a deveni slujitori ai Sfintelor Altare. La însușiri se adaugă și legătura de colegialitate, dintre noi ca preoți și profesori de Teologie, întreținută constant prin sprijinirea reciprocă, mai ales în acele vremuri grele ale comunismului ateu.

Îi dorim Părintelui Profesor Vasile Mihoc, la împlinirea acestei frumoase vârste, multă sănătate de la Bunul Dumnezeu și alese bucurii de pe urma bogatei sale activități liturgice, misionare și didactice împlinite și a celei care continuă, întru mulți și binecuvântați ani!

† Dr. Laurențiu Streza

Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului