Mitropolitul Andrei Șaguna în documentele din Șcheii Brașovului Vol. 1

Descriere

Prin volumele de faţă se încearcă resti tuirea unor documente ocultate în împrejurări tragice, bine conservate de istorie în spaţiul memoriei
arhivisti ce din Șcheii Brașovului. La vremea la care se așezau pe foc cărţi şi documente, portrete și tablouri ale sluitorilor bisericești (până în anul
1965), aceste documente se ţineau ascunse în podul Bisericii Sf. Nicolae din Șcheii Brașovului.
Când vremurile tulburi au trecut, s-a început coborârea lor în arhiva Bisericii, spre cercetare sau catalogare. Aceasta a fost și soarta
documentelor marelui ierah transilvănean, Sfântul Andrei Șaguna, păstrate în fondul documentar al Muzeului Bisericii Sf. Nicolae, alături de alte 30.000 de documente catalogate și alte numeroase documente necalalogate, care își așteaptă în conti nuare receptarea.
Publicarea lor este văzută ca o datorie de către cei doi autori, ele fiind o mărturie a valorii Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, un adevărat ierarh întemeietor.

ÎPS Dr. Laurenţiu Streza, este Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului (de la 13 noiembrie 2005) fi ind și Profesor Universitar la
Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna“ din Sibiu

Pr. Prof. Dr. Vasile Oltean, este director al Muzeului Primei Școli românești din Scheii Brașovului.