Cum poți publica la Editura Andreiana ?

Trimiterea spre publicare la Editura Andreiana a unui material presupune asumarea și recunoaşterea faptului că acesta nu a mai fost publicat, nici nu este trimis spre publicare în alta parte, precum şi liberul acord al autorilor faţă de cerinţele de mai jos:

  • Toate lucrările înaintate spre publicare către Editura Andreiana au acordul şi arhiereasca binecuvântare a Înalt Preasfinţitului Părinte Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului.
  • Selectarea și publicarea materialelor primite la redacție se va face de către comitetul de referenți în acord cu strategia Editurii
  • Andreiana. În sistemul de recenzare se va avea în vedere originalitatea subiectului ales şi impactul său în sfera teologică de nivel academic.
  • Vor avea prioritate lucrările ce integrează tematica propusă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în legătură cu anul în curs, dar și în legătură cu cerințele cititorilor.
  • Bibliografia folosită şi sistemul de notare trebuie să respecte standardele academice în vigoare, conform legislaţiei.
  • Materialul propus spre publicare se va verifica de o comisie de referenți pe baza procesului de peer-review
  • Manuscrisul va fi trimis, sub anonimat, către doi referenţi, din grupul referenţilor Editurii Andreiana, care se vor pronunţa asupra conţinutului şi oportunităţii apariţiei lucrării respective.
  • Autorii sunt avertizaţi că procesul de recenzare poate dura, în unele cazuri, până la 2-3 luni. De îndată ce redacţia primeşte răspunsul referenţilor, autorii sunt înştiinţaţi de rezultatul privind acceptarea manuscrisului.
  • În urma referatelor, autorilor li se poate solicita să revizuiască manuscrisul conform observaţiilor referenţilor. La fiecare observaţie a referenţilor, autorii vor preciza în ce măsură se conformează sau vor justifica opţiunea de a păstra redactarea iniţială.
  • După decizia finală de a nu publica un material, redacţia nu va mai trimite comentarii editoriale autorilor.

Colectiv Referenti

Protos. Maxim Vlad

Asist. Univ.Dr.
Facultatea de Teologie, Universitatea Ovidius din Constanța

PS Macarie Drăgoi

Dr.
Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord

PS Visarion Bălțat

Dr.
Episcopia Tulcii

Ioan Mircea Ielciu

Pr. Conf. Dr.
Facultatea de Teologie Andrei Șaguna

Constantin Ittu

Dr., Cercetător principal
Muzeul Național Brukenthal

Daniel Buda

Pr. Prof. Habil. Dr.
Facultatea de Teologie Andrei Șaguna/ World Council of Churches (Geneva)

Nicolae Chifăr

Pr. Prof. Dr.
Facultatea de Teologie Andrei Șaguna

Dumitru Abrudan

Pr. Prof. Dr.
Facultatea de Teologie Andrei Șaguna

IPS Laurentiu Streza

Prof. Univ. Dr./ Arhiepiscop al Sibiului si Mitropolit al Ardealului
Facultatea de Teologie Andrei Saguna/Mitropolia Ardealului

Mircea Pacurariu

Acad. Pr. Prof. Dr.
Facultatea de Teologie Andrei Saguna/ Academia Romana