Editura Andreiana – din 1850 în slujba cărţii

Editura Andreiana îşi găseşte începuturile în urmă cu peste un secol şi jumătate, activitatea editorială sub egida Mitropoliei Ardealului debutând odată cu inaugurarea Tipografiei arhidiecezane de la Sibiu la 27 august 1850. Această activitate a început la iniţiativa episcopului, pe atunci, Andrei Şaguna.
Scopul Tipografiei acesteia este, ca să se tipărească întrânsa cărţi bisericeşti şi şcolare, şi apoi să se vânză cu preţu cât se poate mai uşor, spunea Sfântul Ierarh Andrei Şaguna. Acesta vedea în activitatea editorială un instrument de seamă în aplicarea vastului său program de ridicare, în primul rând prin carte a românilor transilvăneni. Acesta va rămâne un element de seamă în activitatea fiecăruia dintre urmaşii lui Şaguna pe tronul mitropolitan al Ardealului. O activitate editorială susţinută se va remarca în perioada de după Marea Unire, fiind iniţiată şi susţinută de către Mitropolitul Nicolae Bălan, în cadrul editurii Arhidiecezane a Arhiepiscopiei Sibiului. Trebuie să menţionăm cele două serii, Teologică şi Didactică, ce vor oferi cititorilor titluri deosebit de folositoare pentru preoţi, teologi, dascăli şi credincioşi. Toţi Întâistătătorii tronului mitropolitan al Ardealului s-au îngrijit de activitatea editorială, care niciodată nu a avut de suferit, în ciuda vicisitudinilor vremii.
Din anul 2006, la iniţiativa ÎPS Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, editura noastră este aşezată sub ocrotirea întemeietorului ei, primind numele de Editura Andreiana, continuând activitatea în slujba Cărţii, aşa cum a dorit Sfântul Ierarh Andrei Şaguna.